KVKK
Anasayfa Kurumsal Duyurular Hakkımızda Misyon Vizyon Politika Belgelerimiz Şubelerimiz Ürün ve Hizmetler Yeni Lastik Kaplama Akü Endüstriyel Akü Galeri Servis Propratik - Ağır Vasıta Uzmanı Hizmetler Bandag - Daha İyisi İçin Çevre Çevre Sürdürülebilir Seçenek Yakıt Tüketimi Lastik Yönetimi Lastik Yönetimi Lastik Bütçesi Karkas Yönetimi Lastik Yönetim Programları Lastikler Hava İster Referanslar İ.K. KVKK İletişim English
KVKK
Veri Sahibi Hakları

Marmara Lastik ve Mekanik Servisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Veri Sahibi Hakları – Genel Açıklamalar

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesi uyarınca, veri sahibinin

kişisel verilerine ilişkin birtakım hakları mevcuttur.

 

Veri sahibi olarak bu haklarınızı kullanabilmek için aşağıdaki başvuru formunun açık ve tam bir şekilde doldurularak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Doldurduğunuz bu formu, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

Formun imzalı bir nüshasını Akçaburgaz Mahallesi Osman Gazi Caddesi No:14 adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya yukarıda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir ya da başvuru formunuzu marmaralastik@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinizi e-posta ile ilettiğiniz durumlarda, başvurunuzu hemen fark edebilmemiz için e-posta konusunu “Veri Sahibi Başvurusu” şeklinde yazmanızı rica ederiz.

 

İrtibat Kişisi Ad Soyad: Yunus Samet Haliç

E-posta: marmaralastik@hs01.kep.tr         

Adres: Akçaburgaz Mahallesi Osman Gazi Caddesi No:14 Esenyurt / İstanbul

 

Kimlik İspatı

Kimliğinizi tespit edici belgelerin ve başkası adına başvuruda bulunuyorsanız temsile yetkili olduğunuzu gösterir belgelerin başvuru formu ile birlikte tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Kimliğinizin tespit edileceği belgeler, nüfus cüzdanınız, pasaportunuz gibi belgelerin suretleri olabilecektir. Başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeler, kişisel veri sahibinin velisi/ vasisi olduğunuzu gösterir belge, vekaletname gibi dokümanlar olacaktır. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları şartı aranmaktadır.

 

Başvuru Ücreti

Başvurunuzda yer alan talepler, ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Buna göre, başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar başvuru ücreti alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası başvuru ücreti alınabilir. Öte yandan, başvurunun cevabının bir kayıt ortamında verilmesi halinde tarafımızca talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir. Başvurunuzun bizim hatamızdan kaynaklanması hâlinde ise alınan ücret tarafınıza iade edilir.

 

Başvuruların Cevaplanma Süresi ve Cevabın Niteliği

Talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde kabul veya gerekçesini açıklayarak reddedilecektir. Talebinizin kabul edilmesi halinde gereği yerine getirilir.